Engelli Maaşı Nasıl Alınır?
Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Engellilerin toplumsal hayatta görünür olmalarını sağlamak için istihdam ve sosyal yardımlar gerçekleştirilir. Engelli maaşı da bunlardan bir tanesidir.

Engelli maaşı nasıl alınır?Engelli maaşı engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan kanun üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli kişiler yararlanabilir. 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanabilir.

Engelli Maaşı Şartları Nedir, Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Yetkili hastaneden alınacak engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranına bakılarak ödeme gerçekleştirilir. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli kişiler engelli emekli maaşı alabilir. Bununla beraber;

  • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan,
  • Sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
  • Nafaka bağlanmamış kişiler,
  • Mahkeme kararıyla devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
  • Gelirlerinin toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişilere yardım yapılır.

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli kişilerin yakınları da bu yardımı alabilirsiniz. Engelli bakımının fiilen gerçekleşmesi gerekir. Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı alan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az olması durumunda aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu öner.

18 Yaşın Altındaki Engellilere Aylık Veriliyor Mu?

18 yaşından küçük engellilerin kendilerine değil, yakınlarına aylık bağlanır. 18 yaşından küçük engellinin SGK’dan aylık ya da gelir almaması, sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Bununla beraber en az yüzde 40 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmelidir. Bunun yanında engellinin fiilen bakımını yürüten kişinin Türk vatandaşı olması ve engelli birey ile aynı hanede yaşıyor olması gerekir.

Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli hakları konusundaki taleplerin yasal dayanakları Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinden gelir. Anayasa ve 5378 Sayılı Engelliler Yasasında bu madde bulunur. Yasalar ve mevzuatta çeşitli yıllarda yapılan değişiklikler sonrasında engellilere yönelik sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından da veriliyor. Belediyeler, bu hizmetlerin sunumu sırasında gerekli görmesi durumunda halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri ile iş birliği yapılıyor.

Engelli bireyler birçok alanda indirim elde ediyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları memur sayısının üçünde engelli bulundurulmalıdır. Kanunen de engelli istihdam etmek zorunluluğu getirilmiştir.

Engellilere aylık bağlanması ve yoksulluğa düşmelerinin engellenmesi en önemli konulardan bir tanesidir. Bu konuda çalışabilir durumda olan engellilerin hem sosyal hayatta görünürlüklerinin sağlanması gerekir. Engellilere yönelik hem de istihdam edilmeleri önemlidir. Bu uygulama ile toplumsal hayata engelli kişilerin entegre olması sağlanabilir. Ancak uygulanan istihdam kotalarının doldurulamadığı günümüzde de görülüyor. Bu konuda iş yerlerinin engellilere uygun hale getirilmesini sağlayacak adımların atılması en önemli konulardan biridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir