Basit Usulde Vergilendirme Nedir?
Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Vergilerin ödenebilmesi için ilk etapta sınıflandırılması gerekir. Ödenmesi gereken vergileri tespit edilebilmesi pek çok işletme sahibi için zor olabilir. Basit usulde vergilendirme hakkında bilgi sahibi olan kişiler yapılan hesaplamalar doğrultusunda zor olan bu işlemi kolay bir hale getirebilir.

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Vergi mükellefleri gerçek usulde vergilendirme ve basit usulde vergilendirmeye tabi olan kişiler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Basit usule göre vergilendirmeye bakılacak olursa bir hesap dönemi süreci içerisinde kazanılmış olan her türlü gelir ve gidere göre bakılır. Satılan tüm ürünlerin alış ve değerleri ile arasındaki müspet farka uygulanmış olan vergilendirme türü olarak bilinir. Diğer bir değişle bakılacak olursa basit usulde vergilendirme bir grup içerisinde bulunan vergi mükellefinin bir hesap döneminde elde etmiş olduğu hasılatla beraber alış ve satışı gerçekleştirilmiş olan malların alış bedellerinin tüm tutarı arasındaki farkı uygulanmaktadır.

Gerçek usule tabi olan mükellefler ise KDV, stopaj vergisi ve gelir vergisi öder. Ancak basit usule tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde belirtilmiş olan ticari kazançlarına dergilerini öderler. Her iki usulde de ödenmiş olan vergi tutarı genel anlamda elde edilen kazancın yönelik olarak belirlenmektedir.

Basit Usul Vergilendirmenin Avantajları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirmenin çok çeşitli avantajları bulunmaktadır. Basit usulde vergilendirme avantajları şu şekilde sıralanır;

  • Basit usul üzerinden tespit edilen mükellefler tarafından herhangi bir şekilde defter tutulmamaktadır.
  • Vergi tevkifatı bu kişilere yapılmaz. Aynı zamanda prim ve muhtasar hizmet beyannamesi de verilmez.
  • Bu kişilere geçici vergi beyannamesi verilmedi için oldukça avantajlıdır. Aynı zamanda geçici vergi de ödemezler.
  • Basit usulde vergilendirilen mükellefler hizmetleri ve teslimi katma değer vergisinden istisna olarak ödeme yapar.
  • Ticari kazanç tespiti amortismana tabi olarak iktisadi kıymet satış ve alışlarını herhangi bir şekilde dikkat etmez.
  • Ticari kazançlarına yönelik olarak sene içerisinde 11.000 TL kazanç indirimi yapılabilmektedir.
  • Genç girişimci olan kişilere 75.000 TL’lik kazanç istisnası son olabilmektedir. Bu kişiler engellilik indiriminden kolayca faydalanabilir.
  • Basit usulde vergilendirme kapsamında vergi uyumlu olan mükelleflere sağlanmış olan %5 oranındaki vergi indiriminden kolayca yararlanabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir